مشکلات اختلال در ادرار یکی ازمشکلات شایعی است که طیف وسیعی از ابتلا به آن شکایت می کنند. حداقل ۲۵ تا ۵۰ درصد خانم ها در طول دوره عمرشان یک بار دچار این مشکل می شوند. چون مثانه تحریک پذیر است، در حالی که افتادگی…